Reserveren

Gastronomisch dineren in Restaurant Latour

Vanaf 1 juni ontvangen we ook niet-hotelgasten

Beste gast,  We serveren vanaf 1 juni weer een gastronomisch diner voor onze niet-hotelgasten. Restaurant Latour is reeds geopend voor hotelgasten op vrijdag en zaterdag en de feestdagen. We serveren één 4 gangen menu die uit te breiden is naar een 5-, 6- of 7- gangen menu. U kunt reserveren via formitable of telefonisch via 071 - 365 13 04.

1,5 meter hospitality

Ook Restaurant Latour heeft invulling gegeven aan 1,5 meter hospitality. We ontvangen u voor het aperitief en een amuse in " Petite Latour" Hier heeft u prachtig uitzicht over de Noordzee en de ondergaande zon. Het diner wordt geserveerd in het restaurant. We werken met plateauservice waar de laatste handeling door u zelf wordt gedaan. Uiteraard hanteren wij de 1,5 meter tijdens onze service.

Met vriendelijke groet,

Stan Kerckhoffs & Marcel van Lier


Culinairy dining in Restaurant Latour

From June 1, we also welcome non-hotel guests

Dear Guest,

From June 1st we will serve again a culinary dinner for our non-hotel guests. Restaurant Latour is already open to hotel guests on Friday and Saturday and on the holidays. We serve one 4-course menu that can be expanded to a 5-, 6- or 7-course menu. You can book via formitable or by phone on +31 (0)71 - 365 13 04

1,5 meter hospitality

Restaurant Latour has also given substance to 1.5 meters of hospitality. We welcome you for an aperitif and an amuse in "Petite Latour". Here you have a beautiful view over the North Sea and the setting sun. Dinner is served in the restaurant. We work with a plateau service where the last action is done by yourself. Of course we use the 1.5 meters during our service.

Kind Regards,

Stan Kerckhoffs & Marcel van Lier